Equity กับ Balance คืออะไร ? ตลาด Forex ที่ดีที่สุดในปี 2020

Equity คืออะไร
โปรกเกอร์ Exness

ในตลาด Forex นั้น มีคำศัพท์พื้นฐาน จำนวนมาก ที่มีความสำคัญต่อการซื้อขาย หรือเทรด Forex วันนี้เราจะมาพูดถึงค่า Equity ให้ทุกท่านได้ศึกษา และทำความเข้าใจกันว่า Equity คืออะไร และมีคำศัพท์ใดบ้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับค่า Equity พร้อมยกตัวอย่าง เพื่อให้ได้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลยครับ

Equity คืออะไร

Equity คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

ความหมายของ Equity คืออะไร ก็คือ ค่า Equity Forex หรือ ที่นักเทรด (Trader) หลายๆ ท่าน รู้จักในนามของ ค่า Available Margin หมายถึง ยอดเงินทั้งหมด ที่เรามี ซึ่งยังไม่สามารถ ถอนออกมาใช้ได้จริง นักเทรด (Trader) จะต้องทำการ ปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน โดยค่า Equity นี้ จะเป็นยอดเงิน ที่รวมกับ ผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex และมีสูตรคำนวณ ดังนี้ 

  • Equity = Balance + Floating Profit / Loss     หรือ
  • Equity = Balance + จำนวนเงิน ของพอร์ต ที่เป็นบวก – จำนวนเงิน ของพอร์ต ที่ติดลบ

ตัวอย่าง การแสดงค่า Equity

1. นักเทรด (Trader) มียอดเงิน อยู่ในบัญชี จำนวน 4000$ ได้ทำการ เปิดสัญญาเทรด เป็นจำนวนเงิน 500$ และได้กำไร จำนวน 100$ จะทำให้ ค่าของ Equity มีค่าเป็น 4100$  เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมา เป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรด (Trader) มียอดเงิน อยู่ในบัญชี จำนวน 4000$ ได้ทำการ เปิดสัญญาเทรด เป็นจำนวนเงิน 500$ และขาดทุน จำนวน 100$ จะทำให้ ค่าของ Equity มีค่าเป็น 3900$ เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมา เป็น 0 อีกครั้ง

equity balance คือ

คำศัพท์ และ Equity Forex

เมื่อเราทราบแล้วว่า Equity คืออะไร ในการอ่านค่า Equity ก็จะต้องเรียนรู้ คำศัพท์พื้นฐาน ของตลาด Forex เพิ่มเติมด้วย เพื่อการอ่านค่า และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคำศัพท์ ที่จะต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับค่า Equity มีดังนี้

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอก ระดับ Margin ของนักเทรด (Trader) ได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

  • Balance

หมายถึง ยอดเงินจริง ทั้งหมด ที่นักเทรด (Trader) ทำการฝาก เข้าไปในบัญชี เช่น ฝากเงินเข้าบัญชี จำนวน 200$ ก็จะมียอด Balance จำนวน 200$ ซึ่งสามารถ มีหน่วยเป็นได้ทั้ง เงินบาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่ได้รับเงินโบนัส ก็จะแสดงค่า ที่รวมกับโบนัสด้วย ซึ่งเป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร / ขาดทุน

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง กับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถ ใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

  • Laverage

หมายถึง จำนวนเงิน ที่นักเทรด (Trader) ยืมมาจาก โบรกเกอร์ (Broker) แล้วทำให้ เปิดออเดอร์ได้มากขึ้น ถึงแม้จะมีเงินทุน ที่น้อยก็ตาม  โดยค่า Laverage จะแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้ นักเทรด (Trader) รู้สึกสนุก มีความสุข ในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

หลักequity คือ

การเพิ่ม Equity เป็นการทำกำไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หากเราทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้กำไร เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย แต่อย่าลืม ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานของตลาด Forex ที่สำคัญกับค่า Equity ด้วย นั่นก็คือ ค่า Margin และ ค่า Laverage นั่นเอง

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Equity

1.ค่า Balance และค่า Equity อาจจะมีความคล้ายกันมาก จึงเป็นเรื่อง ที่นักเทรด (Trader) จะต้องทำความเข้าใจ และแยกแยะ ให้ได้ระหว่าง ค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย

2.ค่าที่แสดงออกมา เป็นบวกนั้น มีความสำคัญกับ ค่า Equity อย่างมาก เพราะหาก ค่า Equity มีค่าไปทางลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ ค่าของ Balance นั้น ขาดทุนมาก ตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity นั้น ได้มีความเชื่อมโยงกัน

3.หากค่า Equity มีค่าเป็นลบบ่อยๆ อาจจะทำให้ นักเทรด (Trader) ต้องสูญเสียเงิน จำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้น ต้องล้างพอร์ต หากไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้ กำไรกลับมาเป็นบวกได้ ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง จึงกลายเป็นเสมือน สัญญาณอันตราย นั่นเอง

สรุปเรื่อง Equity คืออะไร

นักเทรด (Trader) ทุกท่าน ควรที่จะศึกษา และเรียนรู้ เรื่องของค่า Equity เพื่อใช้สำหรับ การซื้อขาย หรือเทรด Forex เนื่องจาก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จ ในการเทรด Forex ได้


โปรกเกอร์ XM