Pip, Points คือ อะไร ? เรียน forex พื้นฐาน 2020

pip point คืออะไร
โปรกเกอร์ Exness

ถ้าพูดถึง คำว่า pip points forex ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด ในตลาด Forex เทรดเดอร์ (Trader) ก็มักจะได้ยินกัน อยู่บ่อยครั้ง แต่อาจจะดู เป็นเรื่องยาก สำหรับเทรดเดอร์ (Trader) มือใหม่ ที่เพิ่งจะเริ่ม เข้ามาสู่ ตลาด Forex ซึ่งจะยัง ไม่เข้าใจว่า ” pip และ points คืออะไร “ มีวิธีการนำไปใช้อย่างไร เราจึงจะมาอธิบายให้เข้าใจตรงกัน ในบทความต่อไปนี้

pip point คืออะไร

pip และ points คืออะไร ? คำตอบอยู่ที่นี่

บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง ” pip และ points คืออะไร “ ดังนั้น เรามาเริ่มต้นกันด้วย คำว่า Pip อ่านว่า “ปิ๊ป” คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับ จุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4 มีตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง Pip

1.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน BTC/USD อยู่ที่ 10180.80 จากนั้น ราคา ได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 10180.90

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน BTC/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 10 Pip

2.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน AUD/USD อยู่ที่ 0.6740 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.6760

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน AUD/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 20 Pip

3.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน EUR/GBP อยู่ที่ 0.9070 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.9075

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/GBP มีการเคลื่อนที่ ไป 5 Pip
point คืออะไร

ส่วนคำว่า Points นั้น อ่านว่า “พอยท์ หรือ จุด” คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3 และ 5 มีตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง Points

1.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน BTC/USD อยู่ที่ 10180.820 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 10180.823

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน BTC/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 3 Points หรือ 3 จุด

2.ราคา ค่าเงิน ของคู่ AUD/USD อยู่ที่ 0.67400 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.67410

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน AUD/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 10 Points หรือ 10 จุด

3.ราคา ค่าเงิน ของคู่ EUR/GBP อยู่ที่ 0.90700 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.90730

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/GBP มีการเคลื่อนที่ ไป 30 Points หรือ 30 จุด
pip คืออะไร

pip และ points คำที่มักเรียกสลับกัน

ความแตกต่างของ ” pip และ points คืออะไร “ โดยคำว่า Pip และ Points (จุด) จะมีความแตกต่างกัน ในด้านการอ่านค่า และวิธีการเรียก ในตลาด Forex เพียงเล็กน้อย จึงทำให้ ขนาดเทรดเดอร์ (Trader) ที่อยู่ในตลาด Forex มานาน บางคน ยังนำไปใช้เรียก แบบไม่ถูกต้อง มีการเรียกสลับกัน อีกด้วย เทรดเดอร์ (Trader) จึงควรมีการฝึกใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ มีการฝึกการอ่านค่า อยู่บ่อยๆ เพื่อความชำนาญ ในการอ่านค่า ของ Pip และ Points (จุด)ได้อย่างถูกต้อง

เพราะบางโบรกเกอร์ (Broker) นั้น เริ่มต้นเทรด Forex ที่ 2 หรือ 4 จุดทศนิยม ทำให้ ไม่สามารถเรียกค่า นั้นว่า Points หรือ จุดได้ เทรดเดอร์ (Trader) จะต้องเริ่มนับ เป็น Pip

ซึ่งวันนี้ ทางเราจะมา อธิบายเกี่ยวกับ คำว่า Pip และ Points (จุด) ให้กับ เทรดเดอร์ (Trader) ทั้งมือเก่า และมือใหม่ ได้เข้าใจกันว่า ความแตกต่างกัน ระหว่าง Pip และ Points (จุด) คืออะไร เพื่อจะได้นำไปใช้ใน การเทรด Forex ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

ความต่างของ Pip และ Points

จากทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า Pip และ Points นั้น เป็นชื่อ ที่ใช้อ่าน หรือนับ จุดทศนิยม เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกัน ที่การอ่านค่า คือ 1 Pip = 10 Point สามารถ เปรียบเทียบกัน ได้ดังนี้

1.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน BTC/USD อยู่ที่ 10180.820 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 10180.830

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน BTC/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 1 Pipหรือ 10 Points

2.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน AUD/USD อยู่ที่ 0.67400 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.67420

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน AUD/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 2 Pip หรือ 20 Points

3.ราคา ค่าเงิน ของคู่เงิน EUR/GBP อยู่ที่ 0.90700 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.90800

  • เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/GBP มีการเคลื่อนที่ ไป 10 Pip หรือ 100 Points

สรุปเรื่อง ” pip และ points คืออะไร ”

จากบทความด้านบนนี้ พร้อมกับการยกตัวอย่าง เรื่อง ” pip และ points คือ อะไร “ จะเห็นได้ว่า ความหมายของ pip และ points นั้น เป็นความหมายเดียวกันก็จริง แต่มีการอ่านที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น นักเทรด (Trader) มือใหม่ ที่ต้องการเป็นมืออาชีพ ในตลาด Forex จะต้องมีการฝึกฝนการอ่านบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความชำนาญ เป็นบันไดก้าวไปสู่ความเป็นนักเทรด (Trader) มืออาชีพ ต่อไปนั่นเอง


ศึกษาหมวดหมู่อื่น

โปรกเกอร์ XM